Ψηφιακά εργαλεία επιχειρηματικότητας και υποστήριξη για γυναίκες επιχειρηματίες

Εκδηλώσεις

 

Back | Home | Forward

Digital entrepreneurship tools and support for women entrepreneurs | Tools für digitales Unternehmertum und Unterstützung für Unternehmerinnen | Инструменти за цифрово предприемачество и подкрепа за жени предприемачи | Alati za digitalno poduzetništvo i podrška poduzetnicama | Ψηφιακά εργαλεία επιχειρηματικότητας και υποστήριξη για γυναίκες επιχειρηματίες | Strumenti di imprenditorialità digitale e sostegno alle donne imprenditrici | Digitālās uzņēmējdarbības rīki un atbalsts sievietēm uzņēmējām | Інструменти цифрового підприємництва та підтримка жінок-підприємців | Инструменты цифрового предпринимательства и поддержка женщин-предпринимателей

 Home
Συνεργάτες
Συναντήσεις έργου
Εκδηλώσεις
Αναζήτηση
Επικοινωνία

 

 

Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Εκδήλωση 1. Women and digital marketing tools, Ιταλία

Εκδήλωση 2. Strategic paths to new business opportunities, Βουλγαρία

Εκδήλωση 3. Going international in a digital world, Ελλάδα

Εκδήλωση 4. Family business and women entrepreneurship, Κροατία

Εκδήλωση 5. Digital networking and collaboration tools, Κροατία

Εκδήλωση 6. Equal opportunities in difficult circumstances, Λετονία

Εκδήλωση 7. Digital tools and women entrepreneurs, Ουκρανία


Home | Συνεργάτες | Συναντήσεις έργου | Εκδηλώσεις | Αναζήτηση | Επικοινωνία

 
Last change: 12/15/20.