Ψηφιακά εργαλεία επιχειρηματικότητας και υποστήριξη για γυναίκες επιχειρηματίες

Αναζήτηση

 

Back | Home | Forward

Digital entrepreneurship tools and support for women entrepreneurs | Tools für digitales Unternehmertum und Unterstützung für Unternehmerinnen | Инструменти за цифрово предприемачество и подкрепа за жени предприемачи | Alati za digitalno poduzetništvo i podrška poduzetnicama | Ψηφιακά εργαλεία επιχειρηματικότητας και υποστήριξη για γυναίκες επιχειρηματίες | Strumenti di imprenditorialità digitale e sostegno alle donne imprenditrici | Digitālās uzņēmējdarbības rīki un atbalsts sievietēm uzņēmējām | Інструменти цифрового підприємництва та підтримка жінок-підприємців | Инструменты цифрового предпринимательства и поддержка женщин-предпринимателей

 Home
Συνεργάτες
Συναντήσεις έργου
Εκδηλώσεις
Αναζήτηση
Επικοινωνία

 

 

Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Use the form below to search for documents in this Web site containing specific words or combinations of words.

Search for:


Home | Συνεργάτες | Συναντήσεις έργου | Εκδηλώσεις | Αναζήτηση | Επικοινωνία

 
Last change: 12/15/20.