Alati za digitalno poduzetništvo i podrška poduzetnicama

Prototip kurikuluma

 

Home | Forward

Digital entrepreneurship tools and support for women entrepreneurs | Tools für digitales Unternehmertum und Unterstützung für Unternehmerinnen | Инструменти за цифрово предприемачество и подкрепа за жени предприемачи | Alati za digitalno poduzetništvo i podrška poduzetnicama | Ψηφιακά εργαλεία επιχειρηματικότητας και υποστήριξη για γυναίκες επιχειρηματίες | Strumenti di imprenditorialitŕ digitale e sostegno alle donne imprenditrici | Digitālās uzņēmējdarbības rīki un atbalsts sievietēm uzņēmējām | Інструменти цифрового підприємництва та підтримка жінок-підприємців | Инструменты цифрового предпринимательства и поддержка женщин-предпринимателей

 Home
Partneri
Sastanci Projekt
Intelektualni proizvodi
Događaji
Kontakt

 

 

Sufinancirano sredstvima programa Europske unije Erasmus+

 

| EU | AT | BG | GR | IT | LV | UA |

Prototip kurikuluma

Naziv kurikuluma

Relevantnost kurikuluma

Potencijalni organizatori i partneri u provedbi programa

Predložena ciljana grupa, obuhvat i dinamika provedbe programa

Ishodi učenja

Nastavne metode i alati

Ocjena sudionika programa

Sadržaja programa


Naziv kurikuluma

Predloženi naslov kurikuluma za stručnjake za digitalizaciju:

DIGI Women - ToolKit za trenere

Partneri projekta DIGI-WOMEN ponudili su moguće nazive za treninge o digitalizaciji za poduzetnice:

 • ŽENE U AKCIJI! KAKO POBOLJŠATI POSAO POMOĆU ICT ALATA

 • Novi pristup poduzetnica digitalnoj transformaciji poslovanja

 • Osigurajte uspjeh digitalizacijom svog poslovanja!

 • Ubrzana digitalizacija poslovanja za novu kreativnu ekonomiju

 • Iskustvo učenja za digitalne poduzetnice

 • Poduzetnice postaju digitalne (We Go Digi)

 • Nove poduzetnice - Digitalni alati za primjenjivo učenje

 • Moduli za obuku DigiWomen

 • DIGI Poduzetnice: Digitalne kompetencije za poslovne žene

 • Dodane digitalne vrijednosti za novo konkurentno poduzeće.

Povratak na vrh

Relevantnost kurikuluma

Cilj kurikuluma je osposobiti stručnjake za digitalizaciju kako bi mogli pomoći poduzetnicama u poteškoćama u podizanju konkurentnosti i održivosti njihovog poslovanja temeljem uvođenja digitalnih alata. Pandemija bolesti COVID-19 potvrdila je činjenicu da digitalizacija više nije opcija, već potreba. Kriza je doista pojačala ovisnost malih poduzeća o tehnologiji i ilustrirala važnost digitalizacije. Što je poslovanje više digitalizirano, brže se prilagođava tržišnim promjenama i povećava prihod. Trenutno je u svim zemljama partnerima projekta DIGI-WOMEN identificirano svega nekoliko primjera tečajeva sa specifičnim sadržajem za poduzetnice.

Važnost razvoja Kurikuluma također potkrepljuju analiza dokumentacije i primarna istraživanja provedena u 7 zemalja projektnih partnera koja ukazuju na sljedeće:
 • Digitalizacija može poduzetnike učiniti konkurentnijima i povećati broj kupaca, prihod i dobit.

 • Nedovoljna zastupljenost žena na IT poslovima pridonosi nižoj razini informatičke pismenosti žena u odnosu na muškarce.

 • U pojedinim zemljama općenito je niska razina digitalizacije malih poduzeća (Grčka, Bugarska, Hrvatska, Latvija).

 •  Povećanje broja poduzetnica, ali one i dalje posluju uglavnom u segmentu mikro poduzeća. Digitalizacija može potaknuti daljnji rast.

 • Većina treninga o digitalizaciji usmjerena je na visokokvalificirane zaposlenike velikih tvrtki.

 • Dostupni tečajevi često pružaju specifične smjernice za proizvode, ali zanemaruju specifične potrebe poduzeća, koje se razlikuju s obzirom na veličinu poduzeća, pripadnost industriji i osnovnoj tehnologiji koja se koristi u njihovim djelatnostima.

 • Manja se poduzeća suočavaju s preprekama u usvajanju ICT-a (manji apsorpcijski kapacitet).
Povratak na vrh

Potencijalni organizatori i partneri u provedbi programa

Sustavni program edukacije za digitalizaciju poslovanja poduzetnica (koje pokreću i vode svoja poduzeća) mogle bi koristiti razne obrazovanje institucije - javne, privatne i neprofitne, koje mogu privući stručnjake s relevantnim znanjima i vještinama. Bitan element koji će odrediti interes za takav program je model koji će pokriti troškove provedbe s obzirom na ograničena financijska sredstva ciljane skupine - poduzetnice s poteškoćama u poslovanju.

U slučaju potrebe, program se može implementirati isključivo online, što će znatno smanjiti troškove njegove provedbe. Provedba ovog programa na tržištu je također moguća, ali doprijet će samo do poduzetnica koje mogu izdvojiti potrebna sredstva.

Važnu ulogu u popularizaciji programa mogu imati udruge poduzetnica (poput SEGE u Grčkoj, Female Founders u Austriji ili Women in Adria ili Međunarodne mreže poslovnih žena u Hrvatskoj), organizacije poslodavaca (poput gospodarskih komora u Grčkoj, Italiji i Hrvatskoj ili udruga poslodavaca u Hrvatskoj), sveučilišta, javne organizacije (poput javnih knjižnica koje mogu omogućiti online edukaciju u Latviji) i organizacije specijalizirane za tečajeve vezane uz ekonomske teme i upravljanjem poslovanjem.

Za poduzetnice koje nemaju potrebne resurse poželjno je osigurati alternativne i pristupačne načine za daljnje poboljšanje vještina digitalizacije njihovog  poslovanja (npr. sudjelovanjem u obuci, savjetovanju i mentorstvu koje pružaju razni programi bespovratnih sredstava koje provode organizacije poduzetnica ili drugi dionici).

Konzultanti i treneri mogu koristiti nastavni plan i program - kao dodatni know-how za rad s poduzetnicama kao ciljanom skupinom.
Povratak na vrh

Predložena ciljana grupa, obuhvat i dinamika provedbe programa

Ciljana grupa za provedbu Programa su stručnjaci za digitalizaciju (konzultanti, poduzetnici, velika poduzeća ili studenti - mladi stručnjaci koji se mogu obučiti pomoću ovog kurikuluma i steći na takav način stvarno praktično iskustvo pomaganjem poduzetnicama, pod nadzorom svojih profesora), dok su krajnje korisnice poduzetnice čije se poslovanje suočava s poteškoćama.

Pregledom postojećih specijaliziranih usluga savjetovanja i edukacije za digitalizaciju poslovanja koji se provode u svih 7 zemalja partnera projekta uočavaju se slijedeće snažne preporuke u provedbi Programa:

 • Grupe ne bi trebale biti veće od 20 polaznika u slučaju treninga za stručnjake za digitalizaciju i 12 polaznica treninga za poduzetnice (radi postupnog pristupa, korak po korak)
 • Dinamika provedbe Programa ovisi o raspoloživim resursima za njegovu provedbu, ali predlaže se provođenje edukacije na temelju ovog Kurikuluma nekoliko puta godišnje.
Povratak na vrh

Ishodi učenja

Nakon završetka ove edukacije, treneri će razumjeti okolnosti i potrebe poduzetnica s poslovnim poteškoćama i prilagoditi svoje usluge postojećim uvjetima. Također će biti sposobni prilagoditi metode i alate i koristiti u skladu sa specifičnim potrebama poduzetnica. Steći će znanja i vještine za identificiranje praktičnih potreba za digitalizacijom u mikro poduzećima.

Po završetku Programa, stručnjaci za digitalizaciju će spoznati:

 • izazove i specifične potrebe poduzetnica suočenih s poslovnim poteškoćama

 • odgovarajuće metode prenošenja znanja poduzetnicama koje se suočavaju s poslovnim poteškoćama

 • motivacijske tehnike za motiviranje poduzetnica u postizanju svojih ciljeva

 • odgovarajuće mjere u području digitalizacije koje poduzetnice (u teškim okolnostima) mogu primijeniti za poboljšanje svog poslovnog uspjeha.

Opće kompetencije, znanja i vještine nakon završetka Programa:

 • sposobnost korištenja znanja u praktičnim situacijama

 • sposobnost primjene pedagoških metoda poučavanja poduzetnica polaznica treninga

 • razumijevanje specifičnosti poslovnih modela i pristupa upravljanja tipičnih za mikro i mala poduzeća kojima upravljaju žene

 • korištenje online alata i metoda u svrhe treninga te primjena različitih metoda tijekom online treninga, poput tehnika gaming-a (igranja računalnih igara), hackathon-a (sesija kreiranja softvera) itd.

 • razvijene pedagoške vještine i sposobnosti za rad s osobama s niskom razinom informatičke pismenosti

Posebne kompetencije, znanja i vještine nakon završetka Programa:

 • Stručnjaci će moći održavati treninge o pronalaženju poslovne ideje putem interneta.

 • Stručnjaci će moći održati edukaciju o izradi poslovnih planova za projekte digitalizacije.

 • Stručnjaci će moći održavati treninge o razvoju, postavljanju, analizi i promociji web stranica u nedostatku (ili uz minimum) financijskih sredstava za ove aktivnosti.

 • Stručnjaci će za poduzetnice moći organizirati treninge iz marketinga na društvenim mrežama.

 • Stručnjaci će svladati osnove izrade i analitike web stranica.

 • Sposobnost promoviranja web stranica u tražilicama u nedostatku (ili s minimumom) financijskih sredstava za ovu vrstu aktivnosti.

 • Sposobnost razvijanja strategije promocije mikro i malih poduzeća na društvenim mrežama.

Povratak na vrh

Nastavne metode i alati

U svrhu povećanja kapaciteta stručnjaka za digitalizaciju za učinkovito prenošenje znanja poduzetnicama u teškoćama, važno je prilagoditi i primijeniti specifičnu pedagogiju u podučavanju odraslih. Najprikladnije nastavne metode i alati za provedbu ovog kurikuluma su sljedeće:

 • treninzi uživo

 • pristup usmjeren na polaznika

 • učenje temeljeno na propitivanju

 • personalizirano učenje

 • demonstracije konkretnih rješenja, razvijanje individualnih i timskih projekata

 • korištenje mrežnih platformi i alata za predavanje

 • prethodno snimanje predavanja i njihovo stavljanje na raspolaganje na mreži

 • zaokruženo učenje

 • korištenje tehnika gaming-a (igranja) koje kombiniraju učenje s društvenim aktivnostima za rješavanje kreativnih zadataka

 • korištenje hackathon formata za interakciju i generiranje ideja

 • digitalna rješenja za provedbu aktivnosti virtualnog učenja

 • online seminari za teorijske teme

 • studije slučaja i analize dobre prakse

 • interaktivni elementi.

Povratak na vrh

Ocjena sudionika programa

Odgovarajuće metode za procjenu kompetencija stečenih prema navodima stručnjaka za digitalizaciju - sudionika Programa temeljem ovog kurikuluma su sljedeće:

 • online evaluacijski upitnici nakon završetka svakog modula i na kraju cjelokupnog treninga

 • završni ispit - primjena znanja na rješavanje problema iz prakse - priprema prezentacije i usmeni ispit za detaljno objašnjenje.

Dodatno, svaki modul u svom opisu sadrži odgovarajuću metodu ocjenjivanja sudionika.

Povratak na vrh

Curriculum content

Kurikulum se sastoji od 4 obavezna modula, svaki u trajanju od 12 nastavnih sati. Uz obvezne module, sudionici mogu odabrati najmanje 4 izborna modula koja se mogu odabrati s popisa 10 tematskih modula (koji se odnose na digitalizaciju, upravljanje malim poduzećima i žensko poduzetništvo) i 3 modula za razvoj pedagoških vještina, svaki u trajanju 8 nastavnih sati.

Tematski moduli strukturirani su na način da sadržaj predstavlja znanje koje se može izravno koristiti za rad s poduzetnicama i služi kao „set alata za digitalizaciju malih poduzeća kojima upravljaju poduzetnice“.
Povratak na vrh


Home | Partneri | Sastanci Projekt | Intelektualni proizvodi | Događaji | Kontakt

 
Last change: 08/06/21.