Digitālās uzņēmējdarbības rīki un atbalsts sievietēm uzņēmējām

Mācību modelis

 

Home | Forward

Digital entrepreneurship tools and support for women entrepreneurs | Tools für digitales Unternehmertum und Unterstützung für Unternehmerinnen | Инструменти за цифрово предприемачество и подкрепа за жени предприемачи | Alati za digitalno poduzetništvo i podrška poduzetnicama | Ψηφιακά εργαλεία επιχειρηματικότητας και υποστήριξη για γυναίκες επιχειρηματίες | Strumenti di imprenditorialitŕ digitale e sostegno alle donne imprenditrici | Digitālās uzņēmējdarbības rīki un atbalsts sievietēm uzņēmējām | Інструменти цифрового підприємництва та підтримка жінок-підприємців

 Home
Partneri
Projekta sapulces
Intelektuālus produktus
Notikumi
Meklējumu
Kontakts

 

 

Līdzfinansē Eiropas Savienības programma Erasmus+  

 

| EU | AT | BG | HR | GR | IT | UA |

Mācību modelis

Mācību modeļa nosaukums

Mācību modeļa atbilstība

Potenciālie organizatori un partneri mācību modeļa ieviešanā

Ierosinātā mērķa auditorija, īstenošanas joma un dinamika

Programmas apmācību rezultāti

Apmācību metodes un rīki

Evaluation of the program participants

Curriculum content


Mācību modeļa nosaukums

Digitalizācijas ekspertu MĀCĪBU MODELIS piedāvātais nosaukums:

IGI Women – Treneru instrumentu komplekts

DIGI-WOMEN partneri arī piedāvāja iespējamos nosaukumus digitalizācijas apmācībām, kas domātas sievietēm uzņēmējām (nepieciešams pielāgot, tulkojot nacionālajās valodās):

 • SIEVIETES DARBĪBĀ! KĀ UZLABOT BIZNESU, PATEICOTIES IKT RĪKIEM

 • Jauna pieeja sievietēm – uzņēmējām digitālās transformācijas sasniegšanai

 • Gūsti panākumus digitalizējot savu biznesu!

 • Paātrināta digitalizācija jaunai radošai ekonomikai (ADVANCE)

 • Mācību pieredze speciālām digitālo sieviešu uzņēmēju grupām - LET'S GO Digi WE

 • Sievietes – uzņēmējas digitalizējieties! (We Go Digi)

 • Jaunās sievietes – uzņēmējas – digitālie rīki praktiskai apmācībai (NEW DIGITALS)

 • DigiWomen apmācību moduļi - DIGTM vai DiWoTM

 • DIGI women: digitālās kompetences biznesa sievietēm

 • Digitālās vērtības uzkrāšana jaunam konkurētspējīgam uzņēmumam (ADVANCE).
Atpakaļ uz augšu

Mācību modeļa atbilstība

MĀCĪBU MODELIS mērķis ir apmācīt digitalizācijas ekspertus, lai tie spētu palīdzēt sievietēm – uzņēmējām, kas nonākušas grūtībās paaugstināt konkurētspēju un biznesa ilgtspēju, izmantojot digitālos rīkus. Covid-19 pandēmija ir apliecinājusi faktu, ka digitalizācija vairs nav izvēle, bet mepieciešamība. Patiešām, krīze ir paielinājusi mazā biznesa atkarību no tehnoloģijām un pierādīja digitalizācijas svaerīgumu. Uzņēmums, kas ir vairāk digitāli nobriedis ātrāk adaptējas tirgus izmaiņām un palielina savus ienākumus. Šobrīd, visās DIGI-WOMEN partner valstīs ir pieejami tikai daži apmācību kursu piemēri, kas specifiski pielāgoti sievietēm – uzņēmējām.

MĀCĪBU MODELIS izveides svarīgumu apliecina arī pētījuma rezultāti, kas veikti 7 partneru valstīs un liecina par sekojošo:
 • Digitalizācija var padarīt uzņēmējus konkurētspējīgākus, palielināt klientu skaitu, ienākumus un peļņu.

 • Fakts, ka ar IT saistītās profesijās strādā mazāk sieviešu nekā vīriešu, nozīmē, ka sieviešu IT pratība ir zemāka nekā vīriešiem.

 • Kopumā mazā biznesa digitalizācijas līmenis ir zemāks (kā ziņots Grieķijas, Bulgārijas, Horvātijas un Latvijas gadījumos)

 • Sieviešu – uzņēmēju skaits palielinās, bet viņas joprojām pārsvarā darbojas mikrouzņēmumu līmenī. Digitalizācija var stimulēt turpmāku izaugsmi.

 • Lielākā daļa digitalizācijas apmācību domātas jau labi apmācītiem lielo uzņēmumu darbiniekiem.

 • Pieejamie apmācību kursi bieži vien piedāvā apgūt specifiska produkta lietošanu, bet neņem vērā uzņēmuma specifiskas vajadzības, ko nosaka tā piederība pie noteiktas uzņēmumu grupas pēc nodarbināto skaita, klases, piederības noteiktai industrijai, kā arī pamata tehnoloģijai, kas tiek izmantota to darbībā.

 • Mazāki uzņēmumi sastopas ar barjerām IKT rīku pārņemšanā (maza absorbcijas spēja).
Atpakaļ uz augšu

Potential potenciālie organizatori un partneri mācību modeļa ieviešanā curriculum

Sistēmiska digializācijas apmācību programmai, ko izveidojušas un īsteno sievietes – uzņēmējas, varētu lietot dažādas apmācību organizācijas – publiskās, privātās un bezpeļņas, kuras spēj piesaistīt ekspertus ar atbilstošām zināšanām un prasmēm. Būtisks elements, kas nosaka ineresi šādā programmā ir modelis, kas segs ieviešanas izmaksas, ņemot vērā mērķa grupas – sieviešu uzņēmēju, kas nonākušas biznesa grūtībās,  ierobežotos finanšu resursus.

Ja nepieciešams, programmu iespējams ieviest vienīgi tiešsaistes formā, kas nozīmīgi samazinās ieviešanas izmaksas. Šīs programmas ieviešana tirgū arī ir iespējama, bet tādā gadījumā tā sasniegt tikai tās sievietes – uzņēmējas, kas var ieguldīt nepieciešamos līdzekļus.

Ievērojamu lomu programmas popularizēšanā var spēlēt sieviešu – uzņēmēju asociācijas (tādas kā SEGE Grieķijā, Female Founders – Austrijā vai Starptautiskās biznesa sievietes Horvātijā), darba devēju organizācijas (tādas kā biznesa kameras Grieķijā, Tirdzniecības kamera Itālijā vai Horvātijas Darba devēju organizācija), universitātes, sabiedriskās organizācijas (tādas kā publiskās bibliotēkas, kuras var nodrošināt pieeju tiešsaistes apmācībām Latvijā), kā arī organizācijas, kas specializējušās apmācībās ekonomikas un vadības jautājumos.

Sievietēm – uzņēmējām, kurām nav nepieciešamākie līdekļi, jāpiedāvā alternatīvas un pieejamas iespējas turpmāk uzlabot prasmes sava biznesa digitalizācijai ar ierobežotu vai nulles budžetu (piemēram, piedalotoes apmācībās, mentoringā vai konsultācijās, ko piedāvā dažādas mērķtiecīgas grantu programmas, kuras ievieš sieviešu – uzņēmēju organizācijas vai citi tirgus dalībnieki.).

MĀCĪBU MODELI var izmantot arī konsultanti vai treneri, kā papildus zināšanu element darbā ar sievietēm – uzņēmējām, kā mērķa grupu.
Atpakaļ uz augšu

Suggested Ierosinātā mērķa auditorija, īstenošanas joma un dinamika implementation

Mērķa grupa programmas ieviešanai ir digitalizāijas eksperti (tādi, kas strādā kā neatkarīgi eksperti, lielas korporācijas vai organizācijas, vai student – jauni eksperti, kurus varētu apmācīt, izmantojot šo Mācību modeli un tādējādi gūt reālu praktisku pieredzi, palīdzot sievietēm – uzņēmējām, savu uzraugošo profesoru pārraudzībā), kamēr gala saņēmēji ir sievietes – uzņēmējas, kurām ir biznesa grūtības.

Izvērtējot esošos specializētos biznesa digitalizācijas konsultāciju un apmācību piedāvājumus 7 partneru valstīs, tika spēcīgi atbalstītas sekojošas rekomendācijas programmas ieviešanai:

 • Dalībnieku grupām nevajadzētu būt lielākām par 20 dalībniekiem digitalizācijas ekspertu apmācību gadījumā un par 12 dalībniekiem sieviešu – uzņēmēju apmācību gadījumā (ievērojot pakāpenisku vadītu apmācību pieeju).
 • Programmas īstenošanas dinamika būtu atkarīga no pieejamiem resursiem tās ieviešanai, bet būtu ieteicami īstenot apmācības atbilstoši šim Mācību modelim vairākas reizes gadā.
Atpakaļ uz augšu

Learning Programmas apmācību rezultāti program

Pēc programmas, kas balstīta uz šo Mācību modeli, pabeigšanas, treneri sapratīs sieviešu – uzņēmēju, kas nonākušas biznesa grūtībās, apstākļus un vajadzības, un pielāgos savus pakalpojumus atbilstoši šīs situācijas nosacījumiem. Viņi spēs arī pielāgot savas izmantotās metodes un instrumentus sieviešu – uzņēmēju specifiskajām vajadzībām. Viņi iegūs zināšanas un prasmes saistībā ar digitalizācijas praktisko vajadzību identificēšanu mikrouzņēmumu vadības pamata funciju nodrošināšanai.

Pēc programmas pabeigšanas digitalizācijas eksperti iegūs zināšanas par:

 • Sieviešu – uzņēmēju, kas nonākušas biznesa grūtībām, izaicinājumiem un specifiskām vajadzībām.

 • Piemērotām metodēm, lai pārnestu zināšanas īpašai mērķa grupai - sievietēm – uzņēmējām, kas saskārušās ar biznesa grūtībām.

 • Motivācijas tehnikām, lai motivētu sievietes – uzņēmējas sasniegt savus mērķus.

 • Piemērotiem pasākumiem digitalizācijas jomā, kurus sievietes uzņēmējas (kas nonākušas grūtībās, var izmantot, lai uzlabotu savu biznesa veiksmi.

Vispārējās kompetences, zināšanas un prasemes pēc programmas pabeigšanas:

 • Spēja izmantot zināšanas prakstiskā situācijā.

 • Spēja pielietot pedagoģiskās apmācību metodes sievietēm – uzņēmējām, kā īpašai auditorijai.

 • Izpratne par specifisku biznesa modeli un vadības pieejamām, kas tipiski sieviešu vadītiem mikro- un mazajiem uzņēmumiem.

 • Tiešsaistes rīku un metožu izmantošana apmācību mērķiem, kā arī zināšanu elementi par to, kā izmantot dažādas metodes tiešsaistes apmācībās, piemēram gamifikācijas paņēmieni, hakatons, u.c.

 • Pedagoģiskas prasmes un spējas, lai strādātu ar cilvēkiem ar zemu IT pratības līmeni.

Specifiskas kompetences, zināšanas un prasmes pēc programmas pabeigšanas:

 • Eksperti būs spējīgi nodrošināt apmācības par to, kā atrast biznesa ideju, izmantojot interneta resyrsus.

 • Eksperti būs spējīgi nodrošināt apmācības par to, kā izstrādāt biznesa planus digitalizācijas projektiem.

 • Eksperti varēs nodrošināt apmācības par to, kā izstrādāt, izvietot, analizēt un reklamēt mājas lapu bez (vai ar minimāliem) naudas līdzekļiem.

 • Eksperti varēs nodrošināt apmācības par to, kā strādāt ar socālo mediju marketingu uzņēmējiem..

 • Eksperti varēs informēt par mājas lapas izveides un analītikas pamatlietām.

 • Spēja reklamēt mājas lapu interneta meklētājos, neizmantojot (vai minimāli izmantojot) naudas līdzekļus šiem pasākumiem.

 • Spēja izveidot reklamēšanas stratēģiju sociālajos medijos mikro / mazajam biznesam
Atpakaļ uz augšu

Apmācību metodes un rīki

Lai palielinātu digitalizācijas ekspertu kapacitāti zināšanu pārneses nodrošināšanai sievietēm – uzņēmējām, kas nonākušas biznesa grūtībās, svarīgi pielietot un pielāgot specifiskas pedagoģiskās un apmācību metodes pieaugušajiem. Piemērotākās apmčību metodes un rīki šī Mācību modeļa ieviešanai ir sekojoši:

 • Tiešās apmācības (face-to-face)

 • Uz student centrēta pieeja

 • Uz pieprasījumu balstīta pieeja

 • Personalizētā apmācība

 • Specifisku risinājumu demonstrēšana, individuālo un grupas projektu veidošana

 • Tiešsaistes platformu un rīku izmantošana lekcijām

 • Lekciju iepriekšēja ierakstīšāna un to pieejamības nodrošināšana tiešsaistē

 • Pilns apmācību cikls

 • Gamifikācijas tehniku izmantošana, kombinējot apmācibas ar sociālajām aktivitātēm, lai risinātu radošus uzdevumus

 • Hakatona formāta izmantošana interakcijai un ideju ģenerēšanai

 • Digitāli risinājumi virtuālo apmācību aktivitāšu īstenošanai

 • Tiešsaistes grupu semināru teorētisku jautājumu risināšanai

 • Gadījumu pētījumu (case studies) un labo prakšu analīze.

Atpakaļ uz augšu

Programmas dalībnieku novērtēšana

Lai novērtētu programmas dalībnieku - digitalizācijas ekspertu iegūto kompetenci, piemērotākās metodes, kas balstās uz šo Mācību metodi, ir sekojošas:

 • Tiešsaistes novērtēšanas aptaujas pēc katra moduļa pabeigšanas, kā arī visas apmācības beigās;

 •  Gala eksāmens – zināšanu pielietošana gadījumu pētījumu (case studies) problēmu risināšanā – prezentācijas sagatavošana, tās mutiska prezentēšana un tālāka paskaidrošana, kā mutiskais eksāmens.

Paildus, katrs modulis savā aprakstā ietver piemērotāko metodi dalībnieku novērtēšanai.
Atpakaļ uz augšu

Mācību modeļa saturs

Mācību modelis sastāv no 4 obligātajiem modeļiem, no kuriem katrs ilgst 12 mācību stundas. Bez tam, papildus obligātajiem moduļiem, dalībnieki var izvēlēties vismaz 4 izvēles modulus no 10 tematiskajiem moduļiem (saistīti ar digitalizāciju, mazā biznesa vadību un sieviešu uzņēmējdarbību) un 3 pedagoģisko prasmju attīstības moduļiem, no kuriem katrs ilgst 8 mācību stundas.

Tematiskie moduļi ir strukturēti tā, ka to saturs ietver zināšanas, kuras var tikt izmantotas darbam ar sievietēm – uzņēmējām un kalpo kā “sieviešu vadītā mazā biznesa digitalizācijas instrument komplekts”.
Atpakaļ uz augšu


Home | Partneri | Projekta sapulces | Intelektuālus produktus | Notikumi | Meklējumu | Kontakts

 
Last change: 08/06/21.