Інструменти цифрового підприємництва та підтримка жінок-підприємців

Прототип Навчальної програми

 

Home | Forward

Digital entrepreneurship tools and support for women entrepreneurs | Tools für digitales Unternehmertum und Unterstützung für Unternehmerinnen | Инструменти за цифрово предприемачество и подкрепа за жени предприемачи | Alati za digitalno poduzetništvo i podrška poduzetnicama | Ψηφιακά εργαλεία επιχειρηματικότητας και υποστήριξη για γυναίκες επιχειρηματίες | Strumenti di imprenditorialità digitale e sostegno alle donne imprenditrici | Digitālās uzņēmējdarbības rīki un atbalsts sievietēm uzņēmējām | Інструменти цифрового підприємництва та підтримка жінок-підприємців

 Home
Партнери
Зустрічі проєкту
Iнтелектуальні продукти
Круглий стіл
Події
Контакт

 

 

Співфінансується програмою Європейського Союзу Еразмус+

 

| EU | AT | BG | HR | GR | IT | LV |

Прототип Навчальної програми

Назва навчальної програми

Актуальність навчальної програми

Потенційні організатори та партнери у впровадженні навчальної програми

Пропонована цільова аудиторія, обсяг та динаміка впровадження

Результати навчання за програмою

Методи й інструменти навчання

Оцінювання учасників програми

Зміст навчальної програми


Назва навчальної програми

Пропонована назва навчальної програми, орієнтованої на експертів з оцифрування:

DIGI Women - ToolKit for Trainers
(
DIGI Women - Набір інструментів для тренерів)

Партнери DIGI-WOMEN також визначили можливі назви тренінгів з цифровізації, які були б орієнтовані на жінок-підприємців (підлягають коригуванню при перекладі на місцеві мови):

 • WOMEN IN ACTION! HOW TO IMPROVE THE BUSINESS THANKS TO ICT TOOLS (ЖІНКИ В ДІЇ! ЯК ПОКРАЩИТИ БІЗНЕС З ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТІВ ІКТ)

 •  A new approach of women entrepreneurs to achieve digital transformation (Новий підхід жінок-підприємців до досягнення цифрової трансформації)

 • Succeed by digitalizing your business! (Успіху, оцифрувавши свій бізнес!)

 •  Accelerated Digitalisation Venturing Aimed to New Creative Economy (ADVANCE) (Прискорена діяльність з оцифрування, спрямована на нову креативну економіку (ADVANCE))

 • Learning Experience Targeted at Special Groups of Digital Women Entrepreneurs - LET'S GO Digi (WE) (Навчальний досвід, орієнтований на спеціальні групи жінок-підприємців, які займаються цифровізацією - LET'S GO Digi (WE))

 • Women Entrepreneurs Go Digital (We Go Digi) (Жінкі підприємці переходять на цифрові технології (We Go Digi))

 • New Entrepreneurs Women - Digital Tools for Applicable Learning (NEW DIGITALS) (Нові жінки-підприємці - цифрові інструменти для прикладного навчання)

 • DigiWomen Training Modules - DIGTM or DiWoTM (Модулі навчання DigiWomen - DIGTM or DiWoTM)

 • DIGI women: Digital Competences for Business Women (DIGI women: Цифрові компетентності для ділових жінок)

 • Acquiring Digital Value Aimed to New Competitive Enterprise (ADVANCE) (Придбання цифрової вартості, спрямованої на нове конкурентне підприємство (ADVANCE)).
Повернутися до початку

Актуальність навчальної програми

Завданням навчальної програми є підготовка експертів з цифровізації, щоб вони могли допомогти жінкам-підприємцям, які переживають труднощі, підвищити конкурентоспроможність та стійкість свого бізнесу, запровадивши цифрові інструменти. Пандемія COVID-19 підтвердила той факт, що цифрові технології стали вже не варіантом, а необхідністю. Насправді, криза посилила залежність малого бізнесу від технологій та продемонструвала важливість цифровізації. Чим більш зрілим по відношенню до цифрових технологій є бізнес, тим швидше він адаптується до змін ринку та збільшує свої доходи. На даний момент у всіх країнах-партнерах DIGI-WOMEN було виявлено лише кілька прикладів навчальних курсів із конкретним змістом для жінок-підприємців.

Важливість розробки Навчальної програми також підтверджується результатами кабінетних та первинних досліджень, проведених у 7 країнах-партнерах, які вказують на наступне:

 • Цифровізація може зробити підприємців більш конкурентоспроможними та збільшити кількість клієнтів, дохід та прибуток

 • Недостатня представленість жінок на посадах в галузі інформаційних технологій нав’язує стереотип про нижчий рівень ІТ-грамотності жінок порівняно з чоловіками

 • Низький рівень цифровізації малого бізнесу в цілому (за даними в Греції, Болгарії, Хорватії, Латвії)

 • Збільшення кількості жінок-підприємців, але вони все ще працюють переважно в сегменті мікробізнесуі. Цифровізація може стимулювати подальше зростання.

 • Більшість тренінгів з цифровізації орієнтованіі на висококваліфікованих працівників із великих компаній

 • Наявні навчальні курси часто містять конкретні вказівки щодо продуктів, але нехтують конкретними потребами підприємств, що відрізняються розмірами, приналежністю до галузі та базовими технологіями, що використовуються в їх діяльності

 • Менші підприємства стикаються з бар'єрами при запровадженні ІКТ (нижча здатність до освоєння).
Повернутися до початку

Потенційні організатори та партнери у впровадженні навчальної програми

Систематична навчальна програма з цифровізації підприємств, створених та керованих жінками-підприємцями, може використовуватися різними освітніми організаціями – державними, приватними та некомерційними, які можуть залучати експертів із відповідними знаннями та навичками. Важливим елементом, який визначатиме інтерес до такої програми, є модель, яка покриватиме витрати на її реалізацію з огляду на обмежені фінансові ресурси цільової групи – жінок-підприємців, які зазнають труднощів у своєму бізнесі.

За потреби програма може бути реалізована виключно через Інтернет, що значно зменшить витрати на її впровадження. Реалізація цієї програми на ринку також можлива, але тоді вона дійде лише до жінок-підприємців, які можуть виділити необхідні кошти.

Важливу роль у популяризації програми можуть зіграти асоціації жінок-підприємців (наприклад, SEGE у Греції, Female Founders в Австрії або International Business Women Network у Хорватії), організації роботодавців (такі як Бізнес-палати в Греції, Торгова палата в Італія або Хорватська асоціація роботодавців у Хорватії), університети, громадські організації (наприклад, публічні бібліотеки, які можуть забезпечити доступ до онлайн-тренінгів у Латвії) та організації, що спеціалізуються на навчанні з економічних та управлінських питань.

Для жінок-підприємців, які не мають необхідних ресурсів, було б добре запропонувати альтернативні та доступні способи подальшого вдосконалення навичок цифровізації власного бізнесу з обмеженим або нульовим бюджетом (наприклад, за допомогою участі у навчанні, консультуванні та наставництві, що надаються різними цільовими грантовими програмами й реалізуються організаціями жінок-підприємців або іншими зацікавленими сторонами).

Навчальну програму можуть також використовувати консультанти та тренери – як додаткове ноу-хау для роботи з жінками-підприємцями як цільовою групою.
Повернутися до початку

Пропонована цільова аудиторія, обсяг та динаміка впровадження

Цільовою аудиторією для реалізації Програми є експерти з цифровізації (які працюють як фрілансери, підприємці, або у великих корпораціях чи організаціях, або ж є студентами – молодими експертами, які можуть пройти навчання за допомогою цієї Навчальної програми та отримати таким чином реальний практичний досвід, допомагаючи жінкам-підприємцям під наглядом їх професорів), тоді як кінцевими бенефіціарами є жінки-підприємці, бізнес яких переживає труднощі.

Огляд існуючих спеціалізованих консалтингових та навчальних служб із цифровізації бізнесу, проведений у всіх 7 країнах-партнерах, повністю підтверджує наступні рекомендації щодо реалізації Програми:

 • Групи учасників не повинні перевищувати 20 учасників у разі проведення тренінгів для експертів з цифрової цифровізації та 12 учасників тренінгів для жінок-підприємців (у зв'язку з поетапним підходом)
 • Динаміка впровадження Програми буде залежати від наявних ресурсів для її реалізації, але пропонується проводити тренінги на основі цієї Навчальної програми кілька разів на рік.
Повернутися до початку

Результати навчання за програмою

Після завершення Програми, що базується на цій Навчальній програмі, тренери зрозуміють обставини та потреби жінок-підприємців, що зазнають труднощі у бізнесі, та адаптують свої послуги до цих базових умов. Вони також зможуть адаптувати методи та інструменти, які вони використовують, відповідно до конкретних потреб жінок-підприємців. Вони отримають знання та навички з виявлення практичних потреб у цифровізації основних функцій в управлінні мікропідприємствами.

Після завершення Програми експерти з цифровізації знатимуть про:

 • виклики та конкретні потреби жінок-підприємців, які стикаються з труднощами в бізнесі

 • належні методи передачі знань жінкам-підприємцям, які стикаються з бізнес-труднощами як цільова група

 • мотиваційні техніки для мотивації жінок-підприємців до досягнення своїх цілей

 • відповідні заходи у галузіцифровізації, які жінки-підприємці (у складних обставинах) можуть застосовувати для покращення свого бізнес успіху.

Загальні компетенції, знання та навички після закінчення Програми:

 • Здатність використовувати знання в практичних ситуаціях

 • Здатність застосовувати педагогічні методи навчання до жінок-підприємців як до аудиторії

 • Розуміння специфіки бізнес-моделей та підходів до управління, типових для мікро- та малих підприємств, керованих жінками

 • Використання онлайн-інструментів та методів для навчальних цілей, а також знання того, як застосовувати різні методи під час онлайн-тренінгу, такі як техніки гейміфікації, хакатони тощо

 • Розвиток педагогічних навичок та спроможності працювати з людьми з низьким рівнем ІТ-грамотності.

Конкретні компетенції, знання та навички після закінчення Програми:

 • Експерти зможуть проводити тренінги з пошуку бізнес-ідеї за допомогою Інтернет-ресурсів

 • Експерти зможуть проводити тренінги щодо створення бізнес-планів для проєктів з цифровізації

 • Експерти зможуть проводити тренінги з розробки, розміщення, аналітики та просування веб-сайтів за відсутності (або наявності мінімального) бюджету на ці заходи

 • Експерти зможуть проводити тренінги з маркетингу в соціальних мережах для підприємців

 • Експерти оволодіють основами розробки веб-сайтів та аналітики

 • Здатність просувати сайт у пошукових системах за відсутності (або наявності мінімального) бюджету на цей вид діяльності

 • Здатність розробити стратегію просування соціальних мереж для мікро / малого бізнесу
Повернутися до початку

Методи й інструменти навчання

Для підвищення спроможності експертів з цифровізації ефективно передавати свої знання жінкам-підприємцям, які зазнають труднощів, важливо скорегувати та застосовувати певну педагогіку в навчанні дорослих. Найбільш підходящими методами навчання та інструментами для реалізації цієї Навчальної програми є наступні:

 • face-to-face тренінги

 •  студентоорієнтований підхід

 • навчання на основі запитів

 • персоналізоване навчання

 • демонстрація конкретних рішень, розробка індивідуальних та групових проєктів

 • використання онлайн-платформ та інструментів для читання лекцій

 • попередній запис лекцій та розміщення їх в Інтернеті

 • повний цикл навчання

 • використання технік гейміфікації, що поєднують навчання із соціальною активністю для вирішення творчих завдань

 • використання формату хакатону для взаємодії та генерування ідей

 • цифрові рішення для реалізації віртуального навчального процесу

 • групові семінари онлайн за теоретичними темами

 • тематичні дослідження та аналіз передової практики

 • інтерактивні елементи.
Повернутися до початку

Оцінювання учасників програми

Відповідними методами для оцінювання компетенцій, отриманих експертами з цифровізації – учасниками Програми, проведеної спираючись на цю Навчальну програму, є наступні:

 • Онлайн-анкети для оцінювання після завершення кожного модуля та наприкінці всього навчання

 • Підсумковий іспит – застосування знань для рішення проблем на практичних прикладах – підготовка презентації та усний іспит для додаткового пояснення

Крім того, кожен модуль містить у своєму описі відповідний метод оцінювання учасників.
Повернутися до початку

Зміст навчальної програми

Навчальна програма складається з 4 обов’язкових модулів, кожен з яких триває 12 навчальних годин. Окрім обов’язкових модулів, учасники можуть вибрати як мінімум 4 факультативні модулі, які можна обрати з переліку з 10 тематичних модулів (пов’язаних із цифровізацією, управлінням малим бізнесом та жіночим підприємництвом) та 3 модулями розвитку педагогічних навичок, кожен з яких триває по 8 навчальних годин.

Тематичні модулі структуровані таким чином, що зміст цих модулів представляє знання, які можуть бути використані безпосередньо для роботи з жінками-підприємцями та слугують «набором інструментів для цифровізації малого бізнесу, який ведеться жінками».
Повернутися до початку


Home | Партнери | Зустрічі проєкту | Iнтелектуальні продукти | Круглий стіл | Події | Контакт

 
Last change: 01/30/22.